Smurtas prieš moterį šeimoje

Smurtas prieš moteris dar žinomas kaip smurtas lyties pagrindu, kyla iš moterų subordinuotos padėties visuomenėje ir šeimoje. Smurtas prieš moteris šeimoje egzistuoja kaip patriarchalinė socialinės struktūros dalis, besireiškianti bet kurioje visuomenėje. Smurtinis elgesys skirtas išnaudoti ir ar kontroliuoti seksualinę, socialinę ar fizinę moters laisvę ir teisę į gyvenimo būdą, grįstą lygybe privačiame ir viešame sektoriuose (Jackson, 2007). Moters ir vyro santykiai patriarchalinės visuomenės suvokiami kaip subordinuoti arba dominuojantys (Sultana, 2011). Smurtas prieš moteris šeimoje pasireiškia prievartiniu elgesiu, kuriuo bandoma kontroliuoti moters mintis, įsitikinimus ir elgesį, arba bausti moterį už bandymą pasipriešinti, atsispirti kontrolei. Įvairiais tyrimais nustatyta, kad smurtas prieš moteris šeimoje reikšmingai veikia moterų fizinę bei psichinę gerovę, tapdamas didžiausia pasauliniu lygiu paplitusia sveikatos problema (Pico-Alfonso, 2005). Parengė Zuzana Vasiliauskaite, 2014, Vilnius