Posts Tagged “Gėda”

Gėda

Tai stiprus sumišimas, atsirandantis supratus, kad padarei smerktiną poelgį arba papuolus į žeminančią situaciją dėl kurios žmogus jaučiasi sugėdintas, pažemintas.

Gėdos priežastys:

  • Supratimas padarius klaidą
  • Kritika, pasmerkimas, pajuoka iš kitų arba savo atžvilgiu
  • Supratimas, kad pasakyta ar padaryta yra neteisinga arba nepadoru esamoje situacijoje
  • Per didelė arba nepelnyta pagyra
  • Neigiamas požiūris į kokias nors savo ypatybes
  • Išaiškinta apgavystė
  • Nešvankios, amoralios mintys
  • Pergyvenimai dėl brangaus ir mylimo žmogaus, papuolusio į nepatogią padėtį ar jam nusižengus
  • Neatitikimas vienoje ar kitoje situacijoje
  • Pažadų, pareigų nevykdymas