Mediacija

Tai tarpininkavimo procesas, kurio metu mediatorius (tarpininkas) abiems konflikto pusėms padeda išnagrinėti konfliktą ir priimti konstruktyvų, abiems pusėms priimtiną sprendimą. 

Mediacijos eiga:

Mediatorius atskirai susitinka su viena ir su kita šalimi ir  paaiškina jiems, kas tai yra mediacija, ko siekiama šiuo procesu, pristato pagrindines proceso taisykles bei kokią naudą jos gali gauti, jeigu įvyks bendras konflikto šalių susitikimas. Jei abi šalys sutinka, tada mediatorius organizuoja bendrą jų susitikimą. Pokalbio metu suradus bendrą konflikto sprendimo būdą, gali būti pasirašoma sutartis – susitarimas, patvirtinantis bendro sprendimo priėmimą. Šis susitarimas – tai lyg įsipareigojimų „atmintinė“, kuri leidžia susigaudyti laike, palaiko šalių motyvaciją, nusiteikimą įgyvendinti priimtus įsipareigojimus. Mediacijoje labai svarbu, kad pačios šalys priima sprendimą, jei pageidauja jį formalizuoja ir siekia jo įvykdymo. Apie sėkmingą mediaciją kalbama tik tada, kai įvykdomi įsipareigojimai (dažniausiai abipusiai) ir šalys būna pilnai patenkintos mediacijos procesu ir jo rezultatu.

Mediacijos principai:

  • Savanoriškumo principas. Mediacija galima tik sutikus dalyvauti abiems konflikto šalims. Abi šalys gali pasitraukti iš mediacijos proceso bet kuriame jo etape.
  • Konfidencialumo principas. Tiek konflikto šalys, tiek mediatorius įsipareigoja neplatinti, nepasakoti ir kitais būdais neviešinti mediacijos procese sužinotos informacijos.
  • Neutralumo principas. Mediacijos procese abi šalys įvardijamos kaip lygios, t.y. turinčios vienodas teises ir pareigas.
  • Nešališkumo principas. Tarpininkas (mediatorius) privalo veikti nešališkai, t.y. negali palaikyti nei vienos konflikto šalies, jis privalo būti nepriklausomas.
  • Sąžiningumo ir pragmatiškumo principas. Stengiamasi užtikrinti konfliktų sprendimo modelį, kai „abi šalys laimi“. Mediacijos procese nesiekiama vienos šalies pergalės bet kokia kaina.
  • Realaus susitarimo įgyvendinimo principas. Šalys pačios prisiima įsipareigojimus. Konflikto pusės pačios susitaria, kaip bus vykdoma susitarimo kontrolė, kokios sutarties vykdymo ir nevykdymo sąlygos.
  • Abipusės pagarbos, tolerancijos, pakantumo principas. Mediacijos procesas grindžiamas pagarba kitai šaliai, susilaikant nuo kitą asmenį įžeidžiančių, žeminančių veiksmų, žodžių. Šalys įsipareigoja nagrinėti problemą, o ne oponento asmenybę, siekti bendradarbiavimo, o ne santykių aiškinimosi.

Parengė psichologė mediatorė Rūta Baltušninkaitė