Psichologė Rūta Baltušninkaitė Navickė

Ar saugu kreiptis?

Psichologinių konsultacijų metu specialistui atskleidžiama labai asmeniška informacija. Kiekvienas psichologas yra įsipareigojęs laikytis psichologo profesinės etikos nuostatų, kurios garantuoja informacijos apie Jūsų kreipimąsi bei informacijos, pateikiamos konsultacijų metu konfidencialumą. Niekas (nei tėvai, nei draugai, nei darbdaviai ar bendradarbiai) negali gauti informacijos apie Jūsų konsultacijas be Jūsų asmeninio sutikimo, išskyrus labai konkrečias, specifines aplinkybes, kuomet kyla grėsmė Jūsų ar aplinkinių žmonių sveikatai.