Pranešimai konferencijose

  • 2017 m. skaičiau pranešimą „Probleminės situacijos iš praktikos“, IV-ojoje Statutinėse organizacijose dirbančių psichologų konferencijoje „Kasdieniai psichologo iššūkiai: nuo profesinės etikos iki šiuolaikinių technologijų“ .
  • 2017 m. skaičiau pranešimą „Savižudybių prevencija: Kauno miesto policijos indėlis ir problemos“, Kauno miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuro mokslinėje praktinėje konferencijoje „Kauno miesto savižudybių prevencijos modelio pristatymas“ .
  • 2016 m. skaičiau pranešimą „Stresas darbe – ar tik blogai?“, Kauno miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuro mokslinėje praktinė konferencijoje „Streso prevencija“ .
  • 2015 ir 2016 m. skaičiau du pranešimus: „Mediacijos įgyvendinimas baudžiamojoje justicijoje“ ir „Mediacijos taikymo probacijos tarnybose praktika“, Vilniaus apygardos probacijos tarnybos projekto „MIPT“ konferencijose.
  • 2014 m. skaičiau pranešimą „Studentų, dalyvaujančių mainų programose subjektyvaus tapatumo patyrimas“, tarpdisciplininėje konferencijoje „Jaunimas globalioje visuomenėje: pokyčiai ir iššūkiai“
  • 2012 m. skaičiau pranešimą „Tėvų, auginančių ikimokyklinio amžiaus vaikus, tėvystės ir motinystės vaidmens šeimoje samprata“ , mokslinėje-praktinėje konferencijoje „Pozityvaus ugdymo skatinimas ikimokyklinėse įstaigose“ .