Konsultacijos mano akimis

Psichologinio konsultavimo tikslas – padėti žmonėms išsiaiškinti, suprasti bei spręsti asmeninius arba tarpasmeninius su psichologine savijauta ar elgesiu susijusius sunkumus.

Psichologinės konsultacijos metu psichologas gali padėti atpažinti ir keisti negatyvų ar nelogišką mąstymą, suformuoti teigiamą požiūrį į save bei išorinį pasaulį, pagelbėti įveikti beviltiškumo ir bejėgiškumo jausmą, skatina jaustis atsakingu ir kontroliuojančiu savo veiksmus, padeda sugrąžinti gebėjimą jausti malonumą, surasti kasdienių problemų sprendimus, atrasti stipriąsias savo puses ir pasinaudoti jomis įvairiose gyvenimo srityse, įveikti stresą, potrauminius išgyvenimus, spręsti tarpasmeninius konfliktus. Puikiai tai iliustruoja šis 4 min. filmukas be žodžių.

Be žodžių apie psichologo darbą

Psichologinę konsultaciją suvokiu kaip vieną iš gyvenimo nuotykių, kelionę ir pamoką. Kaip ir kiekvienoje nelengvoje kelionėje stengiamės pažinti bei panaudoti įvairius kelio ženklus, kompasus bei žemėlapius (kurie konsultacijoje yra emocijos, nuostatos, elgesio stereotipai bei daugelis kitų), kuriuos suvokus ir išmokus pritaikyti kasdieniame gyvenime tampa lengviau. Kartu eina ir patyrimo džiaugsmas bei nuostaba, atrandant savyje ir aplinkoje tai, ko lig šiol nepastebėjote. O taip pat pasididžiavimas tobulėjančiu, savarankišku, atrandančiu vidinę ramybę, savimi. Tai nelengva, bet rezultatas to vertas.