Showing 3 Result(s)

Ieškau!

mamų (ir tėčių), kurie nori sumažinti išmaniųjų įrenginių naudojimą namuose, svajoja smagiai praleisti kokybiško laiko su vaikais ir be kaltės daugiau laiko skirti sau. Vienam …

Dėmesningas įsisąmoninimas

Dė­me­sin­go įsi­są­mo­ni­ni­mo (angl. „mind­ful­ness”) me­to­do es­mė – va­lin­gas dė­me­sio su­tel­ki­mas į no­ri­mą ob­jek­tą, su­vo­kiant rea­ly­bę to­kią, ko­kia ji iš tie­sų yra. Kaip bu­dis­ti­nių re­li­gi­nių pra­kti­kų …